top of page

תנאים

הסכם בין משתמש לבין www.linkcardz.com

ברוכים הבאים לאתר www.linkcardz.com. אתר www.linkcardz.com ("האתר") מורכב מדפי אינטרנט שונים המופעלים על ידי LinkCardz. www.linkcardz.com מוצע לך מותנה בקבלתך מבלי לשנות את התנאים, התנאים וההודעות הכלולים במסמך זה ("התנאים"). השימוש שלך ב- www.linkcardz.com מהווה את הסכמתך לכל התנאים כאמור. אנא קרא את התנאים הללו בעיון ושמור עותק מהם לעיונך.

www.linkcardz.com הוא אתר מסחר אלקטרוני.

כרטיסי ביקור דיגיטליים

פרטיות

השימוש שלך ב- www.linkcardz.com כפוף למדיניות הפרטיות של LinkCardz. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו, המנהלת גם את האתר ומודיעה למשתמשים על שיטות איסוף הנתונים שלנו.

תקשורת אלקטרונית

ביקור www.linkcardz.com או שליחת מיילים ל- LinkCardz מהווים תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית ואתה מסכים כי כל ההסכמים, ההודעות, הגילויים ותקשורת אחרת שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, עומדים בכל דרישה משפטית שהתקשורת כאמור תהיה בכתב.

החשבון שלך

אם אתה משתמש באתר זה, אתה אחראי לשמירה על סודיות החשבון והסיסמה שלך ועל הגבלת הגישה למחשב שלך, ואתה מסכים לקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך או סיסמתך. אינך רשאי להקצות או להעביר את חשבונך לאדם או ישות אחרים. אתה מודה כי LinkCardz אינה אחראית לגישה של צד שלישי לחשבונך הנובעת מגניבה או ניכוס בחשבון שלך. LinkCardz ומקורביה שומרים לעצמם את הזכות לסרב או לבטל שירות, לסיים חשבונות או להסיר או לערוך תוכן לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

ילדים מתחת לגיל שלוש עשרה

LinkCardz אינה אוספת באופן אישי, באופן מקוון או לא מקוון, מידע אישי מאנשים מתחת לגיל שלוש עשרה. אם אתה מתחת לגיל 18, תוכל להשתמש ב- www.linkcardz.com רק באישור הורה או אפוטרופוס.

מדיניות ביטולים/החזרים

בטל בכל עת בהרשמה לחודש לחודש.

קישורים לאתרי צד שלישי/שירותי צד שלישי

www.linkcardz.com עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים ("אתרים מקושרים"). האתרים המקושרים אינם בשליטת LinkCardz ו- LinkCardz אינה אחראית לתכנים של כל אתר מקושר, כולל ללא הגבלה כל קישור הכלול באתר מקושר, או כל שינוי או עדכון לאתר מקושר. LinkCardz מספקת לך את הקישורים האלה רק לנוחות, והכללת כל קישור אינה מרמזת על אישור של LinkCardz לאתר או כל קשר עם מפעיליו.

שירותים מסוימים המוצעים באמצעות www.linkcardz.com ניתנים על ידי אתרים וארגונים של צד שלישי. על ידי שימוש במוצר, שירות או פונקציונאליות שמקורם בדומיין www.linkcardz.com, אתה מאשר בזאת ומסכים לכך ש- LinkCardz עשויה לחלוק מידע ונתונים כאלה עם כל צד שלישי שאיתו יש ל- LinkCardz קשרים חוזית לאספקת המוצר, השירות המבוקש. או פונקציונליות מטעם משתמשי הלקוח www.linkcardz.com.

אין שימוש בלתי חוקי או אסור/קניין רוחני

ניתנת לך רישיון שאינו בלעדי, בלתי ניתן להעברה, הניתן לביטול כדי לגשת ולהשתמש באתר www.linkcardz.com אך ורק בהתאם לתנאי שימוש אלה. כתנאי לשימושך באתר, אתה מתחייב ל- LinkCardz שלא תשתמש באתר לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי תנאים אלה. אינך רשאי להשתמש באתר בכל דרך שעלולה לפגוע, להשבית, להעמיס או לפגוע באתר או להפריע לשימוש של כל צד אחר ומהנאתו באתר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג חומרים או מידע באמצעים כלשהם שאינם זמינים או מסופקים בכוונה באמצעות האתר.

כל התוכן הכלול כחלק מהשירות, כגון טקסט, גרפיקה, לוגו, תמונות, כמו גם הידור שלו וכל תוכנה המשמשת באתר, הינם רכושם של LinkCardz או ספקיה ומוגנים בזכויות יוצרים וחוקים אחרים אשר להגן על קניין רוחני וזכויות קנייניות. אתה מסכים להקפיד ולציית לכל הודעות זכויות היוצרים והקניינים האחרים, לאגדות או למגבלות אחרות הכלולות בתוכן כזה ולא תבצע בו שום שינוי.

לא תשנה, תפרסם, תשדר, תנדס לאחור, לא תשתתף בהעברה או במכירה, תיצור עבודות נגזרות, או תנצל בכל דרך את כל התכנים, כולם או חלקם, הנמצאים באתר. תוכן LinkCardz אינו מיועד למכירה חוזרת. השימוש שלך באתר אינו מזכה אותך לעשות שימוש בלתי מורשה בתכנים מוגנים כלשהם, ובפרט, לא תמחק או תשנה זכויות קנייניות או הודעות ייחוס כלשהן בתוכן כלשהו. אתה תשתמש בתוכן מוגן אך ורק לשימושך האישי ולא תעשה שימוש אחר בתוכן ללא אישור מפורש בכתב של LinkCardz ובעל זכויות היוצרים. אתה מסכים כי אינך רוכש זכויות בעלות בתכנים מוגנים כלשהם. אנו לא מעניקים לך רישיונות, מפורשים או משתמעים, לקניין הרוחני של LinkCardz או של נותני הרישיונות שלנו, למעט כפי שהוסמך במפורש על פי תנאים אלה.

חשבונות צד שלישי

תוכל לחבר את חשבון LinkCardz שלך לחשבונות צד שלישי. על ידי חיבור חשבון LinkCardz לחשבון צד שלישי שלך, אתה מאשר ומסכים שאתה מסכים לשחרור מידע אודותיך לאחרים לאחרים (בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותם צד שלישי). אם אינך רוצה שיתף מידע על עצמך באופן זה, אל תשתמש בתכונה זו.

משתמשים בינלאומיים

השירות נשלט, מופעל ומנוהל על ידי LinkCardz ממשרדינו בארה"ב. אם אתה ניגש לשירות ממקום מחוץ לארה"ב, אתה אחראי לעמידה בכל החוקים המקומיים. אתה מסכים שלא תשתמש בתוכן LinkCardz שאליו ניגשת דרך www.linkcardz.com בשום מדינה או בכל אופן האסור על פי כל החוקים, המגבלות או התקנות החלים.

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולהחזיק את LinkCardz, נושאי המשרה שלה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים והצדדים השלישיים שלה, ללא כל הפסד, עלויות, התחייבויות והוצאות (כולל שכר טרחת עו"ד סביר) הקשורות או הנובעות מהשימוש שלך או חוסר היכולת להשתמש באתר או בשירותים, כל פרסום של משתמשים שנעשה על ידך, הפרת כל תנאי הסכם זה או הפרת זכויות של צד שלישי, או הפרת כל החוקים, הכללים או התקנות החלים. LinkCardz שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה, לקחת על עצמה את ההגנה והבקרה הבלעדיים של כל נושא שאחריו תינתן לשיפוי על ידך, ובמקרה זה תשתף פעולה באופן מלא עם LinkCardz בטענה לכל הגנה זמינה.

בוררות

במקרה, הצדדים אינם מסוגלים לפתור כל מחלוקת ביניהם הנובעת מתנאים והגבלות אלה או הנוגעים להם, או הוראות כלשהן, בין אם בחוזה, בנזיקין, או בדרך אחרת על פי חוק ובין אם בהון העצמי בגין נזקים או כל סעד אחר, אז מחלוקת כזו תיפתר רק על ידי בוררות סופית ומחייבת בהתאם לחוק הבוררות הפדרלי, המתנהל על ידי בורר נייטרלי יחיד ומנוהל על ידי איגוד הבוררות האמריקאי, או שירות בוררות דומה שנבחר על ידי הצדדים, במיקום שהוסכם עליו הדדית המסיבות. פסק הבורר יהיה סופי, וניתן לגזור עליו פסק דין בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט. במקרה בו כל פעולה, הליך או בוררות משפטיים או שוויוניים יווצרו כתוצאה מהתנאים וההגבלות הללו או נוגעים אליהם, הצד הרווח יהיה רשאי לגבות את הוצאותיו ושכר טרחת עו"ד סביר. הצדדים מסכימים לבורר את כל המחלוקות והתביעות ביחס לתנאים והגבלות אלה או כל מחלוקת הנובעת כתוצאה מתנאים אלה, בין אם במישרין ובין בעקיפין, לרבות תביעות נזיקין הנובעות מתנאי שימוש אלה. הצדדים מסכימים כי חוק הבוררות הפדרלי מסדיר את הפרשנות והאכיפה של הוראה זו. המחלוקת כולה, לרבות היקפה ואכיפותה של הוראת בוררות זו, תיקבע על ידי הבורר. הוראת בוררות זו תשרוד את סיום תקנון זה.

ויתור על תביעה ייצוגית

כל בוררות לפי תקנון זה תתקיים על בסיס אישי; בוררות ייצוגיות ופעולות ייצוגיות/ייצוגיות/קולקטיביות אינן מותרות. הצדדים מסכימים כי צד רשאי להביא טענות נגד האחר רק ביכולות האינדיבידואליות של כל אחד, ולא כחבר פלטינט או כיתתי בכל כיתת פוזיטיבית, קולקטיבית, ו/ או נציגת הליבה, כזאת בכתב העת נגד האחר. יתר על כן, אלא אם כן אתה וגם LinkCardz מסכימים אחרת, הבורר אינו רשאי לגבש יותר מטענות של אדם אחד, ולא רשאי לנהל אחרת כל צורה של נציג או הליך ייצוגי.

כתב ויתור אחריות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר או זמינים בהם עשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות טיפוגרפיות. השינויים מתווספים באופן פרדידי למידע המופיע כאן. LINKCARDZ ו/או ספקיו עשויים לבצע שיפורים ו/או שינויים באתר בכל עת.

LINKCARDZ ו/או ספקיה אינם מספקים ייצוג לגבי ההתאמה, האמינות, הזמינות, הזמינות והדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הקשורה באתר. להיקף המקסימלי המותר בחוק החל, כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הקשורים ניתנים "כפי שהם" ללא אחריות או תנאי מכל סוג שהוא. LINKCARDZ ו/או הספקים שלה מתנערים מכאן מכל אחריות ותנאים ביחס למידע זה, לתוכנה, למוצרים, לשירותים ולגרפיקות קשורות, כולל כל אחריות משתנה או תנאים, תנאי חוזה, תנאי חוזה.

בהיקף המקסימלי המותר בחוק החל, בשום מקרה LINKCARDZ ו/או ספקיו יהיו אחראים לכל ישיר, עקיף, עוקב, מקרי, מיוחד, נזקים, נזקים, נזקים, נזקים, נזקים נתונים או רווחים, הנובעים מהשיטה או מהביצועים של האתר, עם או שאינם מסוגלים לספק שירותים או מידע כלשהו, תוכנה, או שמא קשורים אליהם או בכל דרך שהיא. מוצרים, שירותים וגראפיקות נלוות שהגיעו לאתר, או בדרך אחרת הנובעים משימוש באתר, אם זה מבוסס על חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות נוקשה או אחרת ממנה אם כן של נזקים. מכיוון שכמה מדינות/שיפוט אינן מאפשרות החרגה או הגבלת אחריות בגין נזקים תוצאתיים או מקריים, ייתכן שההגבלה הנ"ל לא תחול עליך. אם אינך שבע רצון מכל חלק מהאתר, או מכל תנאי שימוש אלה, סעדתך הבלעדית והבלעדית היא להפסיק את השימוש באתר.

הגבלת סיום/גישה

LinkCardz שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את הגישה שלך לאתר ולשירותים הקשורים אליו או לכל חלק ממנו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. במידה המרבית המותרת על פי חוק, הסכם זה כפוף לחוקי מדינת טקסס ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית ולמקומה של בתי המשפט בטקסס בכל המחלוקות הנובעות או הקשורות לשימוש באתר. השימוש באתר אינו מורשה בכל תחום שיפוט שאינו נותן תוקף לכל הוראות תקנון זה, לרבות, ללא הגבלה, סעיף זה.

אתה מסכים כי לא מתקיימים בינך לבין LinkCardz מערכת יחסים משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות כתוצאה מהסכם זה או מהשימוש באתר. קיום הסכם זה של LinkCardz כפוף לחוקים ותהליכים משפטיים קיימים, ושום דבר בהסכם זה אינו גורע מזכותו של LinkCardz להיענות לבקשות השלטון, בית המשפט ואכיפת החוק הקשורות לשימושך באתר או למידע המסופק ל או שנאסף על ידי LinkCardz ביחס לשימוש כזה. אם נקבע חלק כלשהו מהסכם זה כבלתי תקף או בלתי ניתן לאכיפה בהתאם לחוק החל, לרבות, אך לא רק, כתב ויתור האחריות ומגבלות האחריות המפורטות לעיל, אזי ההוראה הבלתי חוקית או הבלתי ניתנת לאכיפה תיחשב כמחליפה על ידי הוראה תקפה ואכיפה. שתואם ביותר את כוונת ההוראה המקורית ואת שאר ההסכם יימשך בתוקפו.

אלא אם צוין אחרת כאן, הסכם זה מהווה את כל ההסכם בין המשתמש לבין LinkCardz ביחס לאתר והוא גובר על כל התקשורת וההצעות הקודמות או העכשוויות, בין אם הן אלקטרוניות, בעל פה או בכתב, בין המשתמש לבין LinkCardz ביחס לאתר. . גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה הניתנת בצורה אלקטרונית תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על הסכם זה או מתייחסים אליהם באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים עסקיים אחרים ורישומים שנוצרו ונשמרו במקור ב טופס מודפס. רצונו המפורש של הצדדים הוא שהסכם זה וכל המסמכים הקשורים בו ייכתבו באנגלית.

שינויים בתנאים

LinkCardz שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים שבהם www.linkcardz.com מוצע. הגרסה העדכנית ביותר של התנאים תחליף את כל הגרסאות הקודמות. LinkCardz מעודד אותך לעיין מדי פעם בתקנון כדי להישאר מעודכן לגבי העדכונים שלנו.

צור קשר

LinkCardz מברך על שאלותיך או הערותיך בנוגע לתנאים:

LinkCardz
15015 Westheimer Road., סוויטה I-2 יוסטון, טקסס 77082

כתובת דוא"ל: info@linkcardz.com

מספר טלפון: 832-328-8023

בתוקף החל מה -1 באוגוסט 2021

bottom of page