top of page

Termeni și condiții

Acord între utilizator și www.linkcardz.com

Bine ați venit pe www.linkcardz.com. Site-ul www.linkcardz.com („Site-ul”) cuprinde diverse pagini web operate de LinkCardz. www.linkcardz.com vă este oferit condiționat de acceptarea dvs. fără modificări ale termenilor, condițiilor și notificărilor conținute aici („Termenii”). Utilizarea dvs. de către www.linkcardz.com constituie acordul dvs. cu toți acești Termeni. Citiți cu atenție acești termeni și păstrați o copie a acestora pentru referință.

www.linkcardz.com este un site de comerț electronic.

Cărți de vizită digitale

Confidențialitate

Utilizarea dvs. de către www.linkcardz.com este supusă Politicii de confidențialitate a LinkCardz. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate, care guvernează și Site-ul și informează utilizatorii despre practicile noastre de colectare a datelor.

Comunicații electronice

Vizitarea www.linkcardz.com sau trimiterea de e-mailuri către LinkCardz constituie comunicații electronice. Sunteți de acord să primiți comunicări electronice și sunteți de acord ca toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le oferim electronic, prin e-mail și pe site, să îndeplinească orice cerință legală ca aceste comunicări să fie în scris.

Contul tău

Dacă utilizați acest site, sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității contului și parolei și pentru restricționarea accesului la computerul dvs. și sunteți de acord să acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile care apar în contul sau parola dvs. Nu aveți dreptul să atribuiți sau să transferați în alt mod contul dvs. către nicio altă persoană sau entitate. Recunoașteți că LinkCardz nu este responsabil pentru accesul terților la contul dvs. care rezultă din furtul sau deturnarea contului dvs. LinkCardz și asociații săi își rezervă dreptul de a refuza sau anula serviciul, de a rezilia conturile sau de a elimina sau edita conținut la propria noastră discreție.

Copii sub treisprezece ani

LinkCardz nu colectează cu bună știință, online sau offline, informații personale de la persoane cu vârsta sub treisprezece ani. Dacă aveți sub 18 ani, puteți utiliza www.linkcardz.com numai cu permisiunea unui părinte sau tutore.

Politica de anulare / rambursare

Anulați în orice moment pentru un abonament lunar.

Link-uri către site-uri terță parte / servicii terțe

www.linkcardz.com poate conține linkuri către alte site-uri web („Site-uri conectate”). Site-urile conectate nu se află sub controlul LinkCardz, iar LinkCardz nu este responsabil pentru conținutul oricărui site legat, inclusiv fără limitare orice legătură conținută într-un site legat, sau orice modificare sau actualizare a unui site legat. LinkCardz vă furnizează aceste linkuri doar ca comoditate, iar includerea oricărui link nu implică aprobarea de către LinkCardz a site-ului sau a oricărei asocieri cu operatorii săi.

Anumite servicii puse la dispoziție prin www.linkcardz.com sunt furnizate de site-uri și organizații terțe. Prin utilizarea oricărui produs, serviciu sau funcționalitate care provine din domeniul www.linkcardz.com, prin prezenta, recunoașteți și consimțiți că LinkCardz poate partaja astfel de informații și date cu orice terță parte cu care LinkCardz are o relație contractuală pentru a furniza produsul, serviciul solicitat. , sau funcționalitate în numele utilizatorilor și clienților www.linkcardz.com.

Fără utilizare / proprietate intelectuală ilegală sau interzisă

Vi se acordă o licență revocabilă neexclusivă, netransferabilă, pentru a accesa și utiliza www.linkcardz.com strict în conformitate cu acești termeni de utilizare. Ca condiție a utilizării site-ului de către dvs., garantați către LinkCardz că nu veți utiliza site-ul în niciun scop ilegal sau interzis de acești termeni. Nu puteți utiliza site-ul în niciun fel care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau afecta site-ul sau să interfereze cu utilizarea și bucurarea site-ului de către o altă parte. Nu puteți obține sau încerca să obțineți materiale sau informații prin orice mijloace care nu sunt puse în mod intenționat la dispoziție sau prevăzute prin intermediul Site-ului.

Tot conținutul inclus ca parte a Serviciului, cum ar fi textul, grafica, siglele, imaginile, precum și compilarea acestora și orice software utilizat pe site, este proprietatea LinkCardz sau a furnizorilor săi și este protejat de drepturile de autor și alte legi care protejarea proprietății intelectuale și a drepturilor de proprietate. Sunteți de acord să respectați și să respectați toate drepturile de autor și alte notificări de proprietate, legende sau alte restricții conținute în astfel de conținut și nu veți face modificări ale acestora.

Nu veți modifica, publica, transmite, face inginerie inversă, nu veți participa la transfer sau vânzare, nu veți crea lucrări derivate sau nu veți exploata în niciun fel conținutul, integral sau parțial, găsit pe site. Conținutul LinkCardz nu este destinat revânzării. Utilizarea Site-ului nu vă dă dreptul să faceți nicio utilizare neautorizată a conținutului protejat și, în special, nu veți șterge sau modifica niciun drept de proprietate sau notificări de atribuire în niciun conținut. Veți utiliza conținut protejat numai pentru uz personal și nu veți face altă utilizare a conținutului fără permisiunea expresă scrisă a LinkCardz și a proprietarului drepturilor de autor. Sunteți de acord că nu obțineți drepturi de proprietate asupra unui conținut protejat. Nu vă acordăm nicio licență, expresă sau implicită, proprietății intelectuale a LinkCardz sau a licențiatorilor noștri, cu excepția cazului în care este autorizat în mod expres de acești Termeni.

Conturi terțe

Veți putea să vă conectați contul LinkCardz la conturi terțe. Prin conectarea contului dvs. LinkCardz la contul terț, recunoașteți și sunteți de acord că sunteți de acord cu eliberarea continuă a informațiilor despre dvs. către alții (în conformitate cu setările dvs. de confidențialitate de pe site-urile terțe). Dacă nu doriți ca informațiile despre dvs. să fie distribuite în acest mod, nu utilizați această caracteristică.

Utilizatori internaționali

Serviciul este controlat, operat și administrat de LinkCardz de la birourile noastre din SUA. Dacă accesați Serviciul dintr-o locație din afara SUA, sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor locale. Sunteți de acord că nu veți utiliza Conținutul LinkCardz accesat prin www.linkcardz.com în nicio țară sau în orice mod interzis de legile, restricțiile sau reglementările aplicabile.

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să mențineți inofensiv LinkCardz, ofițerii, directorii, angajații, agenții și terții, pentru orice pierderi, costuri, datorii și cheltuieli (inclusiv onorarii rezonabile de avocat) legate de sau care decurg din utilizarea dvs. sau incapacitatea de a utiliza site-ul sau serviciile, orice postări făcute de dvs. de către utilizatori, încălcarea oricăror termeni ai prezentului acord sau încălcarea oricăror drepturi ale unei terțe părți sau încălcarea oricăror legi, reguli sau reglementări aplicabile. LinkCardz își rezervă dreptul, pe cheltuiala sa, de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei chestiuni altfel supuse despăgubirii de către dvs., caz în care veți coopera pe deplin cu LinkCardz în afirmarea oricăror apărări disponibile.

Arbitraj

În cazul în care părțile nu sunt în măsură să rezolve nici un litigiu între ele care rezultă din sau referitor la acești Termeni și Condiții, sau orice dispoziții ale acestuia, fie prin contract, delict sau prin alte dispoziții legale sau echitabile pentru daune sau orice alte remedieri, atunci un astfel de litigiu va fi soluționat numai printr-un arbitraj final și obligatoriu în conformitate cu Legea Federală de Arbitraj, condus de un singur arbitru neutru și administrat de American Arbitration Association sau un serviciu de arbitraj similar ales de părți, într-o locație convenită de comun acord de către petrecerile. Hotărârea arbitrului va fi definitivă, iar hotărârea poate fi pronunțată în orice instanță competentă. În cazul în care orice acțiune legală sau echitabilă, procedură sau arbitraj apare din sau se referă la acești Termeni și Condiții, partea dominantă va avea dreptul să își recupereze costurile și onorariile rezonabile ale avocatului. Părțile sunt de acord să arbitreze toate disputele și reclamațiile referitoare la acești Termeni și Condiții sau orice litigii care apar ca urmare a acestor Termeni și Condiții, fie direct, fie indirect, inclusiv reclamațiile privind delictele care sunt rezultatul acestor Termeni și Condiții. Părțile sunt de acord că Legea federală de arbitraj reglementează interpretarea și aplicarea acestei dispoziții. Întregul litigiu, inclusiv domeniul de aplicare și aplicabilitatea acestei dispoziții de arbitraj, va fi stabilit de către arbitru. Această dispoziție de arbitraj va supraviețui încetării acestor Termeni și condiții.

Renunțare la acțiune colectivă

Orice arbitraj conform acestor Termeni și Condiții va avea loc în mod individual; arbitrajele de clasă și acțiunile de clasă / reprezentative / colective nu sunt permise. PĂRȚILE CONVIN CĂ O PĂRȚE POATE ADUCE CERERI ÎN CEL MAI ALTĂ NUMAI ÎN CAPACITATEA INDIVIDUALĂ A FIECARUI, ȘI NU ÎNTREȚI PENTRU PERSOANE PUBLICE SAU MEMBRE DE CLASĂ ÎN ORICE CLASĂ PUTATIVĂ, COLECTIVĂ ȘI / SAU REPREZENTATIVĂ, CA ÎN FORMA UNUI ACTOR PRIVAT ÎMPOTRIVA CELUI. Mai mult, cu excepția cazului în care atât dvs., cât și LinkCardz conveniți altfel, arbitrul nu poate consolida mai multe revendicări ale unei persoane și nu poate prezida altfel nicio formă de procedură reprezentativă sau de clasă.

Declinarea responsabilității

INFORMAȚIILE, SOFTWARE-urile, PRODUSELE ȘI SERVICIILE INCLUSE ÎN SAU DISPONIBILE PRIN SITE POT INCLUDE INEXACTITĂȚI SAU ERORI TIPOGRAFICE. MODIFICĂRILE SE ADĂUGĂ PERIODIC LA INFORMAȚIILE DE PRESENT. LINKCARDZ ȘI / SAU FURNIZORII SAI POT EFECTUA ÎMBUNĂTĂȚIRI ȘI / SAU MODIFICĂRI LA SITE ÎN ORICE MOMENT.

LINKCARDZ ȘI / SAU FURNIZORII SĂI NU FĂRĂ REPREZENTĂRI PRIVIND ADEVĂRAREA, Fiabilitatea, DISPONIBILITATEA, OPORTUNITATEA ȘI EXACTITATEA INFORMAȚIILOR, SOFTWARE-ULUI, PRODUSELOR, SERVICIILOR ȘI GRAFICILOR CONEXE CONȚINUTE PE SITE PENTRU ORICE SCOP. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, TOATE ASTE INFORMAȚII, SOFTWARE, PRODUSE, SERVICII ȘI GRAFICI LEGATE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” FĂRĂ GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE NICIUN TIP. LINKCARDZ ȘI / SAU FURNIZORII SĂI RENUNȚĂ TOT GARANTIILE ȘI CONDIȚIILE PRIVIND ACEȘTI INFORMAȚII, SOFTWARE, PRODUSE, SERVICII ȘI GRAFICI CONEXE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE COMERCIALITATE, FITNESS PENTRU UN PARTICULAR.

PÂNĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, LINKCARDZ ȘI / SAU FURNIZORII SĂU NU SUNT RESPONSABILI PENTRU ORICE DOMENI DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, CONSECUȚIONALE SAU ORICE DOMANII, INCLUDERE, FĂRĂ LIMITARE, FĂRĂ LIMITARE, FĂRĂ LIMITARE DATE SAU PROFITURI, REZULTATE ÎN ORICE MOD DE CONEXIUNE CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA SITE-ULUI, CU ÎNTÂRZIEREA SAU INCAPABILITATEA DE A UTILIZA SITULUI SAU SERVICIILE LEGATE, PRESTAREA SAU ECHIPAREA PRESTĂRII SERVICIILOR, SAU PENTRU ORICE INFORMARE, SOFTWARE, PRODUSE, SERVICII ȘI GRAFICI ÎN CONEXIUNE OBȚINUTE PRIN SITE, SAU DUPĂ O ALTĂ REALIZARE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI, FIE PE BAZĂ DE CONTRACT, TORT, NEGLIGENȚĂ, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTOR, CHIAR DACĂ LINKCARDZ SAU ORICE ALTE FURNIZORI S-AU PUTUT DE DAUNE. DEoarece UNELE STATE / JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU DAUNE CONSECUȚIALE SAU INCIDENTALE, LIMITAȚIA DE MAI SUS NU SE APLICĂ DUMNEAVOASTRĂ. DACĂ ESTEȚI NESIMȚIȚI DE ORICE PORȚIUNE A SITE-ULUI, SAU DE ORICARE DIN ACESTI TERMENI DE UTILIZARE, SOLICITATEA DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIVĂ ESTE ÎNCETAREA UTILIZĂRII SITE-ULUI.

Încetarea / restricționarea accesului

LinkCardz își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a rezilia accesul dvs. la Site și la serviciile conexe sau la orice porțiune a acestora în orice moment, fără notificare prealabilă. În măsura maximă permisă de lege, acest acord este guvernat de legile statului Texas și vă dați consimțământul jurisdicției și locului exclusiv al instanțelor din Texas în toate disputele care decurg din sau legate de utilizarea site-ului. Utilizarea Site-ului este neautorizată în orice jurisdicție care nu aplică toate prevederile acestor Termeni, inclusiv, fără limitare, această secțiune.

Sunteți de acord că nu există nicio asociere, parteneriat, angajare sau relație de agenție între dvs. și LinkCardz ca urmare a acestui acord sau a utilizării Site-ului. Executarea acestui acord de către LinkCardz este supusă legilor și proceselor legale existente și nimic din conținutul acestui acord nu derogă de dreptul LinkCardz de a se conforma cererilor guvernamentale, instanțelor judecătorești și de aplicare a legii sau cu cerințele legate de utilizarea site-ului sau de informațiile furnizate către sau colectate de LinkCardz cu privire la o astfel de utilizare. În cazul în care se consideră că orice parte a acestui acord este invalidă sau inexecutabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, incluzând, dar nelimitându-se la, renunțările la garanție și limitările de răspundere stabilite mai sus, atunci dispoziția nevalidă sau neexecutabilă va fi considerată înlocuită de o dispoziție valabilă, aplicabilă care se potrivește cel mai bine cu intenția dispoziției inițiale și restul acordului va continua să fie în vigoare.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel aici, acest acord constituie întregul acord între utilizator și LinkCardz cu privire la Site și înlocuiește toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane, fie ele electronice, orale sau scrise, între utilizator și LinkCardz cu privire la Site. . O versiune tipărită a acestui acord și a oricărui aviz dat în formă electronică va fi admisibilă în procedurile judiciare sau administrative bazate pe sau care se referă la acest acord în aceeași măsură și în aceleași condiții ca și alte documente și înregistrări comerciale generate și păstrate inițial în formular tipărit. Este dorința expresă a părților ca acest acord și toate documentele aferente să fie scrise în limba engleză.

Modificări ale Termenilor

LinkCardz își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a modifica Termenii conform cărora este oferit www.linkcardz.com. Cea mai recentă versiune a Termenilor va înlocui toate versiunile anterioare. LinkCardz vă încurajează să revedeți periodic Termenii pentru a fi informat cu privire la actualizările noastre.

Contactează-ne

LinkCardz salută întrebările sau comentariile dvs. cu privire la Termeni:

LinkCardz
15015 Westheimer Road., Suite I-2 Houston, Texas 77082

Adresa de e-mail: info@linkcardz.com

Număr de telefon: 832-328-8023

În vigoare începând cu 01 august 2021

bottom of page